• Môi trường làm việc tại PSM

      Để xây dựng PSM thành Công ty dịch vụ Quản lý tàu lớn có vị thế cao trên thị trường trong nước và quốc tế, PSM tập trung mọi nguồn lực, tài lực và vật lực vào việc phát triển con người qua những thách thức trong công việc; song song tạo cơ hội cho tất cả các nhân viên của chúng tôi cùng phát triển và xây dựng sự nghiệp ngày càng vững chắc.