• QUẢN LÝ AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG SỨC KHỎE, MÔI TRƯỜNG VÀ LAO ĐỘNG HÀNG HẢI

     Sự an toàn của đội ngũ cán bộ, thuyền viên, khách hàng, xã hội và môi trường là ưu tiên hàng đầu của công ty. Chúng tôi tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn vận chuyển trong nước và quốc tế mới nhất. Toàn thể nhân viên đều cùng nhau phấn đấu để cải thiện liên tục hệ thống quản lý an toàn bằng việc thực hiện đúng, phản hồi tốt và điều chỉnh, bổ sung cần thiết để nâng cao đánh giá quản lý.
      


   Chúng tôi tin rằng chất lượng của các dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc hoàn thành trách nhiệm của nhân viên, thuyền viên của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi có một chính sách nhất quán trong việc duy trì tiêu chuẩn rất cao về sức khỏe thuyền viên, an toàn công trình và hoạt động khai thác tàu với môi trường. Để duy trì một môi trường làm việc tốt trên tàu và văn phòng, chúng tôi khuyến khích.
   • Các hoạt động học tập lâu dài, thường niên của nhân viên thông qua đào tạo, tiếp thêm động lực và phát triển năng lực cá nhân.
   • Rèn luyện và thực hành thường xuyên để đạt mục tiêu giảm tới mức tối thiểu tai nạn, thương tích cá nhân, thiết bị, hàng hóa, thiệt hại về tài sản, rủi ro về môi trường để hiệu quả lao động ngày càng tăng lên.
    

   Công ty chúng tôi quản lý tàu chở dầu & hóa chất bằng hệ thống quản lý an toàn SMS, được chứng thực theo mã ISM, ISPS, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001.  Hệ thống này cũng đáp ứng quy định của IMO và tiêu chuẩn OCIMF, TMSA. Bên cạnh đó, chúng tôi có chuyên gia trong việc cải tiến hệ thống quản lý an toàn để phù hợp và được cập nhật theo pháp luật hiện hành, giúp các chủ tàu trong việc tuân thủ TMSA.
    

   LIÊN HỆ DỊCH VỤ
    

   Ông. Nguyễn Đình Tuấn
   Phó Giám Đốc
   Email: tuannd@pvtrans.com