• Ban Giám Đốc

   Thành công và thành tích mà PSM đạt được là nhờ vào quyết tâm cao độ, sự nhiệt tình và tính đoàn kết của tập thể công ty. Quan trọng hơn cả, năng lực tổ chức bộ máy khoa học và phong cách làm việc chuyên nghiệp chính là những nhân tố thiết yếu giúp PSM ngày càng phát triển và được khách hàng đánh giá cao.
   • MAI THẾ TOÀN

    Giám Đốc  -
    Thạc sĩ cơ khí

    Ông Mai Thế Toàn đã có nhiều năm công tác trong ngành Dầu khí, từng giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Dịch vụ khai thác Dầu khí PTSC và hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVTrans, kiêm nhệm Giám Đốc PSM.
   • Capt.NGUYỄN VĂN HỒ

    Phó Giám Đốc, DPA, QMR
    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

     

    Tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam năm 1986 và tích lũy kinh nghiệm 14 năm trên các loại tàu bao gồm tàu chở hàng khô, tàu chở hàng rời, với các cấp bậc AB, 3/O, 2/O, C/O. Năm 2001, ông Nguyễn Văn Hồ giữ chức vụ Thuyền Trưởng trong 10 năm trên tàu dầu, tàu hoá chất.

    Ông gia nhập Công ty Phương Đông Việt vào năm 2011 và giữ vị trí Phó giám đốc, DPA, CSO, QMR và Quản lý Bộ phận Thuyền viên - An toàn đến năm 2014. Trong năm 2014 ông chuyển công tác đến quản lý đội tàu PVTrans và giữ chức Phó Giám Đốc PSM.
   • HỒ TRƯỜNG GIANG

    Phó Giám Đốc
    Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

    Ông Hồ Trường Giang quản lý Phòng Kĩ thuật với đội ngũ Superintendent dày dạn kinh nghiệm; đồng thời kiêm nhiệm phát triển và thực thi Hệ thống bảo dưỡng định kỳ (PMS) và Kế hoạch Quản lý nhiên liệu tàu hiệu quả (SEEMP).

    Ông Hồ Trường Giang tốt nghiệp Kĩ sư cơ khí vào năm 1994 và Cử nhân Quản trị Kinh doanh vào năm 2000. Ông làm việc tại xưởng tàu với vị trí Giám Sát Đóng tàu và Giám sát dự án trong 3 năm. Trước khi gia nhập PVTrans vào năm 2006, ông giữ vị trí Superintendent ở Công ty hàng hải; và hiện nay là Phó Giám Đốc phụ trách Kĩ thuật, Thuyề​n Viê​n & Thương mại Vật tư của PSM.