Danh sách đội tàu

 • Tàu dầu thô 

  Tên tàu Cờ tàu Loại tàu Thông số DWT/GT/LW Thông số L x B x Depth x Draft Chi tiết kỹ thuật
  PVT MERCURY Việt Nam ABS - VR 101.899 -57.672-20.485 245 x 43 x 20 x14.1 Download
  PVT HERA Việt Nam NK - VR 105,387 - 55,898 - 16,008 228.6 x 42.03 x 21.51 x 14.78 Download
  APOLLO Việt Nam VR & DNV-GL 58,354.91/54,083.50 229x42x21.3x14.8 Download
 • Tàu dầu sản phẩm 

  Xin lỗi! Chúng tôi đang cập nhật dữ liệu cho mục này. Vui lòng quay lại sau.
 • Tàu dầu sản phẩm, hóa chất 

  Xin lỗi! Chúng tôi đang cập nhật dữ liệu cho mục này. Vui lòng quay lại sau.
 • Tàu chở than 

  Xin lỗi! Chúng tôi đang cập nhật dữ liệu cho mục này. Vui lòng quay lại sau.