• KINH DOANH THIẾT BỊ, VẬT TƯ NGÀNH VẬN TẢI

   1.   

   Trên cơ sở ủy quyền hoặc hạn mức ủy thác của chủ tàu, chúng tôi thực hiện mua sắm tất cả vật tư, phụ tùng, thiết bị (bao gồm cả hoạt động xuất nhập khẩu). Chi phí tính với chủ tàu đúng bằng chi phí mà chúng tôi đã mua từ các nhà cung cấp. Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng vật tư, phụ tùng và thiết bị cung cấp và sẵn sàng cấp thay thế hàng miễn phí nếu như có khiếm khuyết liên quan đến vật tư, phụ tùng đã cấp cho khách hàng.
        
   2.  
     Đối với chúng tôi, việc mua sắm là một quá trình chọn lọc, đánh giá kĩ lưỡng các mặt hàng với chất lượng tốt nhất, ở mức giá tiết kiệm nhất. Qua kinh nghiệm làm việc cùng các đối tác trên toàn cầu của chúng tôi, và mạng lưới các nhà cung cấp đáng tin cậy, chúng tôi tích cực đàm phán để thỏa thuận điều khoản thuận lợi. Kết quả là, chúng tôi không chỉ đảm bảo mức giá hấp dẫn trên một số trang thiết bị, bao gồm cả phụ tùng thay thế, dầu bôi trơn, sơn và vật phẩm dự trữ, mà còn bao quát toàn diện để kiểm soát hàng tồn kho - tiết kiệm cho chủ tàu.
    
   Các chủ tàu thường mất khá nhiều thời gian để tham khảo và liên hệ với nhiều nhà cung ứng. Do đó, sử dụng dịch vụ của PSM là giải pháp hữu hiệu giúp khách hàng tập trung vào một đầu mối duy nhất, có được sự yên tâm trong thực hiện mọi việc một cách tin cậy – đảm bảo – nhanh chóng.

   LIÊN HỆ DỊCH VỤ

   Ông. Nguyễn Đình Tuấn
   Phó Giám Đốc
   Email: tuannd@pvtrans.com