Danh sách đội tàu

 • Tàu dầu thô 

  Tên tàu Cờ tàu Loại tàu Thông số DWT/GT/LW Thông số L x B x Depth x Draft Chi tiết kỹ thuật
  PVT ATHENA Việt Nam DNV-VR 22184 105.177 -60.100- 17.740 243.7 x 42 x 49.8x14.92 Download
  PVT MERCURY Việt Nam ABS - VR 101.899 -57.672-20.485 245 x 43 x 20 x14.1 Download
  PVT HERCULES M Việt Nam DNV-VR 18423 96.174 - 53.829 - 14.709 243 x 41.8 x 20 x13.617 Download
 • Tàu dầu sản phẩm 

  Tên tàu Cờ tàu Loại tàu Thông số DWT/GT/LW Thông số L x B x Depth x Draft Chi tiết kỹ thuật
  PVT DOLPHIN Việt Nam DNV 30387 - VR 042852 45.888-28.059- 11.645 179,88x32,2x18,7x10,9 Download
 • Tàu dầu sản phẩm, hóa chất 

  Tên tàu Cờ tàu Loại tàu Thông số DWT/GT/LW Thông số L x B x Depth x Draft Chi tiết kỹ thuật
  PVT DRAGON Việt Nam DNV30467-VR962873 8.710 - 5.345 - 2.778 112 x 19 x 10 x7.5 Download
  PVT EAGLE Việt Nam DNV-VR 983066 33.425 - 21.609 - 10.923 182.1x25.3x18 x12.3 Download
  PVT SEA LION Việt Nam DNV - VR 16.187 - 9.544 - 4.834 138.62 x 22.10 x 12.10 x 9.07 Download
 • Tàu chở than 

  Tên tàu Cờ tàu Loại tàu Thông số DWT/GT/LW Thông số L x B x Depth x Draft Chi tiết kỹ thuật
  Coal Carriers Dữ liệu đang cập nhật.