• Tuyển dụng thuyền viên

   • 1 TUYỀN DỤNG THUYỀN VIÊN TÀU HÀNG CUNG ỨNG CHO ĐỘI TÀU HÀN QUỐC

    Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí – Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PV Trans - PSM) hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu biển và đào tạo, quản lý, cung ứng thuyền viên cho đội tàu Tổng Công ty PV Trans và các chủ tàu trong, ngoài nước.

    Công ty PV Trans – PSM có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên tất cả các chức danh kinh nghiệm trên đội tàu hàng (bulk carrier, container, general cargo ship) để cung ứng cho các chủ tàu Hàn Quốc.
    Ưu tiên các ứng viên đã từng đánh thuê trên đội tàu đa quốc tịch.

    Làm việc với PVTrans - PSM, các bạn sẽ có được:

    -  Môi trường làm việc thử thách, năng động, chuyên nghiệp.
    -  Đào tạo phù hợp với yêu cầu công tác.
    -  Thu nhập hấp dẫn, tương xứng với năng lực làm việc.
    -  Công việc ổn định và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

    Các ứng viên quan tâm vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin vào biểu mẫu Crew Card trên website và gửi về địa chỉ email crew@pvtrans.com hoặc nộp trực tiếp cho Phòng Tổ chức Thuyền viên – PV Trans PSM:


    Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
    Tầng M, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TPHCM
    Tel : (08) 38 228 339             Fax : (08) 38 228 566

    Vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào các mục bắt buộc (mục có dấu *)

   • 2 TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN TÀU HÀNG - CUNG ỨNG CHO ĐỘI TÀU HÀN QUỐC
    Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí – Công ty Dịch vụ Quản lý tàu (PV Trans - PSM) hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật tàu biển và đào tạo, quản lý, cung ứng thuyền viên cho đội tàu Tổng Công ty PV Trans và các chủ tàu trong, ngoài nước.

    Công ty PV Trans – PSM có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên tất cả các chức danh kinh nghiệm trên đội tàu hàng (bulk carrier, container, general cargo ship) để cung ứng cho các chủ tàu Hàn Quốc.
    Ưu tiên các ứng viên đã từng đánh thuê trên đội tàu đa quốc tịch.

    Các ứng viên quan tâm vui lòng cập nhật đầy đủ thông tin vào biểu mẫu Crew Card trên website và gửi về địa chỉ email crew@pvtrans.com  hoặc nộp trực tiếp cho Phòng Tổ chức Thuyền viên – PV Trans PSM:

    Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
    Tầng M, tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TPHCM
    Tel : (08) 38 228 339             Fax : (08) 38 228 566