Tàu dầu thô

 • PVT HERCULES M

  • Flag: VIET NAM
  • Class & Class No.: DNV-VR  18423
  • DWT/GT/LW: 96.174 - 53.829 - 14.709
  • L x B x Depth x Draft:  243 x 41.8 x 20 x13.617


   
  Tải file chi tiết kỹ thuật

Tàu cùng loại

Tàu dầu thô

Tên tàu Cờ tàu Loại tàu Thông số DWT/GT/LW Thông số L x B x Depth x Draft Chi tiết kỹ thuật
PVT ATHENA Việt Nam DNV-VR 22184 105.177 -60.100- 17.740 243.7 x 42 x 49.8x14.92 Download
PVT MERCURY Việt Nam ABS - VR 101.899 -57.672-20.485 245 x 43 x 20 x14.1 Download